อาชีวะ สร้าง New Growth Engine รองรับ Thailand 4.0

อาชีวะ สร้าง New Growth Engine รองรับ Thailand 4.0
              นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  ในโครงการฝึกอบรมด้านรถไฟความเร็วสูง ประจำปีการศึกษา 2562 ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาการขนส่งสาธารณะฉงชิ่ง (Chongqing Vocational of Public Transportation) มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ  จำนวน 13 คน และ ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีการรถไฟหูหนาน (Hunan Vocational College of Railway Technology) มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ   จำนวน 9 คน   รวมทั้งสิ้น 22 คน  ระหว่างวันที่ 7 – 11  มกราคม 2563 สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องตามนโยบายโครงการ “อาชีวะพรีเมี่ยม” เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และผลิตกำลังคนด้านระบบขนส่งทางราง รองรับความต้องการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายใต้ความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนระหว่างร่วมมือไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ที่มา : กลุ่มประชาสัมพันธ์  สอศ.
#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Academia Sinicaให้ทุนป.เอก

Tue Jan 14 , 2020
 สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชั้นนำของไต้หวัน Academia Sinica ที่เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำวิจัยระดับโลก แจ้งให้ทุนประจำปี 2020 แก่นักศึกษาต่างชาติเพื่อเดินทางมาทำงานวิจัยระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยพันธมิตรในใต้หวัน หลักสูตรนานาชาติของไต้หวันเป็นหลักสูตรปริญญาเอก โปรแกรมเริ่มมาตั้งแต่ปี 2002 ดำเนินการโดย […]

Breaking News