ลูกเสือช่อสะอาดอาชีวศึกษา ต้านทุจริต

ลูกเสือช่อสะอาดอาชีวศึกษา ต้านทุจริต

ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ (ศพก.) เป็นประธานโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดอาชีวศึกษา (ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้ โครงการพัฒนาลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ร่วมคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ภาคเหนือ (พ.ส.น.อ. ภาคเหนือ) ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 60 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2563 ณ ค่ายลูกเสือเวียงหัตถชัย วิทยาลัยการอาชีพเถิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

 

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ซี-ซ่า คว้าแชมป์ Pattaya Doubles Beach Tennis 2020

Tue Sep 8 , 2020
ซี-ซ่า คว้าแชมป์ Pattaya Doubles Beach Tennis 2020       […]