วิดยา ศิลปากร เน้นความปลอดภัย ร่วมโครงการ ม.สีขาว

วิดยา ศิลปากร เน้นความปลอดภัย ร่วมโครงการ ม.สีขาว

         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขานรับนโยบายของท่านผู้ช่วยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช  อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการเข้าอบรมเครือข่ายส่งเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัย “มหาวิทยาลัยสีขาว” ซึ่งจัดโดยงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

            โครงการมหาวิทยาลัยสีขาว เป็นแนวทางเรียนรู้ชีวิตด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์  โดยมีท่าน พ.ต.อ.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม (ปฐม 3) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทับแก้วปลอดภัย..ใส่ใจสวัสดิภาพ”

        ต่อด้วยการสนทนาหัวหน้านักศึกษาในประเด็น “กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์วิชาชีพ” ตลอดจนการเผยแพร่ข่าวสาร สาระความรู้จากเจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา ในหัวข้อ “อาสาสมัครนักศึกษาสร้างสรรค์สังคม” รวมถึงข้อมูลติดต่อเพื่อขอรับบริการด้านการให้คำปรึกษาจิตวิทยาและสายด่วนกองกิจการนักศึกษา

       ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของภาระหน้าที่เพื่อการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยเพื่อสรรค์สร้างสังคมอุดมปัญญาด้วยศักยภาพของนักศึกษา การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ มีความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากนักศึกษา บุคลากรทุกฝ่ายร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการใช้ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยด้วยความเอาใจใส่ และมีทิศทางที่สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกัน

การจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือในการบริการช่วยเหลือดูแลการใช้ชีวิตของนักศึกษานอกห้องเรียน ด้วยการเน้นจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัยนักศึกษาให้เป็นพลเมืองผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น เพื่อต่อยอดจิตสาธารณะสู่สังคมส่วนรวม เชื่อมโยงไปยังการปรับกระบวนทัศน์ในการดำเนินกิจกรรม ภายใต้ความร่วมมือในแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมวินัยนักศึกษา “มหาวิทยาลัยสีขาว” เครือข่ายเพื่อการกระตุ้นเตือนให้นักศึกษาตระหนักถึงการเป็นพลเมือง ที่รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น และอยู่รอดได้ในสภาวะสังคมปัจจุบัน เห็นค่าความสำคัญของการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างมีส่วนรวม

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ใหม่ล่าสุด!ศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากรเปิดหลักสูตรผลิตบัณฑิตเป็นครูศิลปะในอนาคต(มีคลิปวิดีโอ)

Tue Sep 3 , 2019
แนะนำสาขาน้องใหม่ล่าสุดที่เปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นครูศิลปะในอนาคต พร้อมแล้วที่นี่ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ติดตามข่าวสารและข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/Art.Edu.SU/ ———————- ผลิตโดย […]

Breaking News