สอศ.พัฒนาหน้ากากอนามัยให้เหมาะสมกับทุกวัย

 

                                   

ดร.สุเทพ  แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า  ตามที่ นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้มีนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   (สอศ.)เร่งผลิตหน้ากากอนามัยอย่างเต็มศักยภาพและให้สามารถบริการประชาชนได้ในทุกกลุ่มวัย โดยมีเป้าหมายต้องผลิตให้ได้ 200,000 ชิ้นในเดือนมีนาคมนี้นั้น   วันนี้ (16 มีนาคม 2563) สอศ.ได้มีการประชุมวางแผน การพัฒนารูปแบบและการดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่ตั้งไว้  โดยมีสถานศึกษา จำนวน    55 แห่งทั่วประเทศ มาร่วมวางแผนการผลิต  ซึ่งได้กำหนดรูปแบบของหน้ากากอนามัย ให้สามารถลดขั้นตอนการผลิต แต่ยังคงคุณภาพให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตให้ได้เร็วขึ้น และเพิ่มขนาดของผู้ใช้ที่เป็นผู้ใหญ่ 3 ขนาด คือ เล็ก กลาง ใหญ่ และยังได้ออกแบบหน้ากากสำหรับเด็กเล็ก วัยไม่เกิน 10 ขวบ ขึ้นมาด้วย เพื่อแจกให้เด็กเล็กใช้สวมใส่ ซึ่งในท้องตลาดส่วนใหญ่จะมีแต่หน้ากากสำหรับผู้ใหญ่ ทำให้เด็กที่สวมหน้ากากผู้ใหญ่ไม่กระชับพอดีใบหน้า                                   

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับหน้ากากอนามัยชุดนี้ จะแบ่งการแจกจ่ายออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะทำเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ใช้รถขนส่งสาธารณะ เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ สถานีขนส่งสายเหนือและสถานีขนส่งสายใต้  และสถานีรถไฟฟ้า        ในกรุงเทพ. และส่วนที่สองให้สถานศึกษาที่ผลิตแจกจ่ายให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยและให้ประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด นำไปแจกให้กับประชาชนในกลุ่มเสี่ยง เช่น ญาติของผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและต้องเฝ้าระวังเป็นต้น

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

มหิดลอินเตอร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 

Mon Mar 16 , 2020
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563-2564 จำนวน 7 หลักสูตร […]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Breaking News