ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวะสุราษฎร์ฯรับรางวัลเกียรติยศและโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรดีเด่นแห่งปี”

รางวัลเกียรติยศ :  สอศ.ขอแสดงความยินดีกับนางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับรางวัลเกียรติยศและโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรดีเด่นแห่งปี” พ.ศ. 2562 สาขา บริหารจัดการองค์กรการศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานกิจการต่างๆ ให้สำเร็จ โดยอาศัยความรู้ความสามารถและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เป็นผู้ประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชน โดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เมื่อเร็วๆ นี้

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ศิลปากร พร้อมจัดดนตรีไทยอุดมศึกษา "ดุริยกฤติยาธร"

Fri Aug 30 , 2019
                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เผยกับสำนักข่าวการศึกษาไทย เกี่ยวกับการเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 “ดุริยกฤติยาธร 75 […]

Breaking News