จุฬาฯที่1ประเทศ-สวนสุนันทาแชมป์ราชภัฏ11สมัย – มทร.ธัญบุรีครองที่1ราชมงคล-ม.รังสิตยืนที่1ม.เอกชน จากอันดับ Webometrics Ranking January 2020

“จุฬาฯ” ที่1ประเทศ “สวนสุนันทา” ประกาศศักดา แชมป์ราชภัฏ 11 สมัย “มทร.ธัญบุรี” โชว์ศักยภาพครองที่ 1 ราชมงคล อีกสมัย – ด้าน “ม.รังสิต” ก้าวมายืนที่ 1 ม.เอกชน
จากอันดับ Webometrics Ranking First edition of 2020: Web data collected during January 2020

…………………………………………………………………………………………

Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย (CSIC) ประเทศสเปน ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกแล้ว Universities: January 2020 Edition 2020.1.1
ผลการจัดอันดับดูได้ที่ http://www.webometrics.info/en
ผลการจัดอันดับในประเทศไทย http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand

จุฬาฯยังยืนที่ 1 ประเทศไทย โดยมี 10 อันดับมหาวิทยาลัยของไทยดังนี้

1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.มหาวิทยาลัยมหิดล

3.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

8.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10.มหาวิทยาลัยนเรศวร

สวนสุนันทาแชมป์กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 11 สมัย

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ”มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”ยังครองความเป็นอันดับ 1 ไว้ได้เป็นครั้งที่ 11 ขยับจากอันดับที่ 19 ของประเทศ มาอยู่อันดับที่ 18 ของประเทศในครั้งล่าสุดนี้

ที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ที่ 1 0 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มทร.ธัญบุรีแชมป์กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ในกลุ่มนี้อันดับ 1 คือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” ยังครองอันดับ 1 อยู่ที่ 33 ของประเทศ

ที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ที่ 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ที่ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ม.รังสิตผงาดที่ 1 กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน
อันดับ 1 คือ “มหาวิทยาลัยรังสิต” อยู่ในอันดับที่ 19 ของประเทศ

ที่2 รองลงมาเป็น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ที่ 4 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ที่ 5 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ที่ 6 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ที่ 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ที่ 8 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ที่ 10 มหาวิทยาลัยพายัพ

Tsinghua University ขึ้นอันดับ 1 ทวีปเอเชีย

1.Tsinghua University / 清华大学
2.University of Hong Kong
3.National University of Singapore
4.Peking University / 北京大学
5.University of Tokyo / 東京大学
6.Shanghai Jiao Tong University / 上海交通大学
7.Zhejiang University (National Che Kiang University) / 浙江大学
8.Nanyang Technological University
9.Kyoto University / 京都大学
10.Chinese University of Hong Kong

Harvard University อันดับ 1 ของโลก

1.Harvard University
2.Stanford University
3.Massachusetts Institute of Technology
4.University of California Berkeley
5.University of Washington
6.University of Michigan
7.University of Oxford
8.Columbia University New York
9.Cornell University
10.University of Pennsylvania

หลักการจัดอันดับ 
การจัดอันดับ “Webometrics Ranking of World Universities” จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004 จะมีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี คือช่วงเดือนมกราคมและช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info

ทั้งนี้ การจัดอันดับเว็บไซต์นั้นเพื่อวัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร หรือ อื่นๆ วัดความสามารถในการเป็น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)” เกณฑ์การจัดอันดับของ Webometrics ประกอบด้วย

ที่มา -http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

จีอีสวนสุนันทา จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรดังบรรยาย รายวิชาศึกษาทั่วไป 2/2562

Wed Jan 29 , 2020
จีอีสวนสุนันทา จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรบรรยาย รายวิชาศึกษาทั่วไป 2/2562 ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ […]

Breaking News