“จุฬาฯ” ที่1ประเทศ “สวนสุนันทา” แชมป์ราชภัฏ 13 สมัย “มทร.อีสาน” ครองที่ 1 ราชมงคล ม.รังสิต ยังที่1 ม.เอกชน จากอันดับ Webometrics Ranking Universities: January 2021

“จุฬาฯ” ที่1ประเทศ “สวนสุนันทา”  แชมป์ราชภัฏ 13 สมัย “มทร.อีสาน” ครองที่ 1 ราชมงคล ด้านม.รังสิต ยังที่1 ม.เอกชนจากอันดับ Webometrics Ranking Universities: January 2021 Edition 2021.1.0 beta

…………………………………………………………………………………………

Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย (CSIC) ประเทศสเปน ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกประจำเดือนมกราคม 2021 แล้ว Universities: January 2021 Edition 2021.1.0 beta
ผลการจัดอันดับดูได้ที่ http://www.webometrics.info/en
ผลการจัดอันดับในประเทศไทย http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand

หมายเหตุ: -ข้อมูลนี้ยังเป็น Edition 2021.1.0 beta ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง

……………………………………………………………………………………….

จุฬาฯยังยืนที่ 1 ประเทศไทย โดยมี 10 อันดับมหาวิทยาลัยของไทยดังนี้

1.Chulalongkorn University

2.Mahidol University

3.Chiang Mai University

4.Khon Kaen University

5.Kasetsart University

6.Prince of Songkla University

7.Thammasat University

8.King Mongkut’s University of Technology Thonburi

9.Naresuan University

10.Suranaree University of Technology

……………………………………………………………………..

สวนสุนันทาแชมป์กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 13 สมัย 

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ”มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”ยังครองความเป็นอันดับ 1 ไว้ได้เป็นครั้งที่ 13 อยู่ในอันดับที่ 15 ของประเทศ พุ่งจากเดิมอันดับที่ 19 ของประเทศ และอันดับ 1906 ของโลก ดีขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านมาถึง 320 อันดับ (เดิมอยู่อันดับ 2226)

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อันดับที่ 15 ของประเทศ

2.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อันดับที่ 28 ของประเทศ

3.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อันดับที่ 34 ของประเทศ

4.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อันดับที่ 37 ของประเทศ

5.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อันดับที่ 38 ของประเทศ

6.มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อันดับที่ 39 ของประเทศ

7.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อันดับที่ 42 ของประเทศ

8.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อันดับที่ 45 ของประเทศ

9.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อันดับที่ 47 ของประเทศ

10.มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อันดับที่ 48 ของประเทศ

………………………………………………………………..

มทร.อีสานแชมป์กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ในกลุ่มนี้อันดับ 1 คือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” ครองอันดับ 1 อยู่ที่ 25 ของประเทศ

1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อันดับที่ 25 ของประเทศ

2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อันดับที่ 36 ของประเทศ

3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อันดับที่ 41 ของประเทศ

4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อันดับที่ 44 ของประเทศ

5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อันดับที่ 49 ของประเทศ

6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อันดับที่ 50 ของประเทศ

7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อันดับที่ 51 ของประเทศ

8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อันดับที่ 58 ของประเทศ

9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อันดับที่ 65 ของประเทศ

…………………………………………………………………….

ม.รังสิต ที่ 1 กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน
อันดับ 1 คือ “มหาวิทยาลัยรังสิต” อยู่ในอันดับที่ 20 ของประเทศ

1.มหาวิทยาลัยรังสิต อันดับที่ 20 ของประเทศ

2.มหาวิทยาลัยกรงเทพ อันดับที่ 29 ของประเทศ

3.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อันดับที่ 30 ของประเทศ

4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อันดับที่ 33 ของประเทศ

5.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อันดับที่ 35 ของประเทศ

6.มหาวิทยาลัยศรีปทุม อันดับที่ 43 ของประเทศ

7.มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด อันดับที่ 46 ของประเทศ

8.มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อันดับที่ 52 ของประเทศ

9.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อันดับที่ 55 ของประเทศ

10.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อันดับที่ 56 ของประเทศ

อันดับต่างประเทศ

หลักการจัดอันดับ 
การจัดอันดับ “Webometrics Ranking of World Universities” จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004 จะมีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี คือช่วงเดือนมกราคมและช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info

ทั้งนี้ การจัดอันดับเว็บไซต์นั้นเพื่อวัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร หรือ อื่นๆ วัดความสามารถในการเป็น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)” เกณฑ์การจัดอันดับของ Webometrics ประกอบด้วย

ที่มา -http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ศิลปากร เปิดรับ ป.เอก นันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา รุ่น 2

Mon Feb 1 , 2021
ศิลปากร เปิดรับ ป.เอก นันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา รุ่น 2 ศาสตราจารย์ ดร.คณิต […]

Breaking News