เด็กอุดรธานีพิทยาคมชนะเลิศประกวดคลิปวีดีโอ Young Creative “ของดีบ้านฉัน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบรางวัล Young Creative “ของดีบ้านฉัน” ประกวดคลิปวีดีโอ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมช่องทองกวาว ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน โครงการ Young Creative “ของดีบ้านฉัน”

โรงเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา
รองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม
รางวัลป๊อบปูล่าโหวต โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เล็งเห็นความสำคัญในของดีจังหวัดอุดรธานี ที่ควรมีการนำเสนอ
เผยแพร่สิ่งดีๆ ที่มีอยู่ในจังหวัดอุดรธานีให้ประชาชนทั่วไป ทั้งในจังหวัด ทั่วประเทศ หรือต่างประเทศ ได้เห็นได้รับรู้ ถึงของดีที่มีในจังหวัดอุดรธานี เพื่อสามารถส่งเสริมจังหวัดให้มีความนสนใจ โดดเด่น และเกิดความต้องการท่องเที่ยวเมืองรองอย่างจังหวัดอุดรธานีีมากยิ่งขึ้น

จึงส่งเสริมการจัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอYoung Creative ในหัวข้อ “ของดีบ้านฉัน” ในปี ๒๕๖๒เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ร่วมแบ่งปัน มุมมอง ประสบการณ์ และทัศนคติต่อบ้านเกิดของตนเอง ทั้งในมิติ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมโดยได้ดำเนินโครงการตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน และมีผู้ผ่านเข้ารอบ ทั้งสิ้น ๘ ทีม สุดท้าย ในรอบชิงชนะเลิศ ได้แก่

๑.ทีมโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา
๒.ทีมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
๓.ทีมโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม
๔.ทีมโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม
๕.ทีมโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
๖.ทีมโรงเรียนชัยนาคำวิทยา
๗ ทีมโรงเรียนนาทรายวิทยาคมจำนวนสองทีม

…………………

ที่มา Udonthani Update

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

สวนสุนันทา สร้างตำรวจเป็นวิทยากรต้นแบบ "ศิลปะการพูดและการถ่ายทอด"

Tue Jan 14 , 2020
วันที่ 7 มกราคม 2563 นายรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “ศิลปะการพูดและการถ่ายทอด” […]

Breaking News