วิทยาลัยทองสุขเปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” รุ่น 2 กพยช.รับรอง ผู้เข้าอบรมจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น ‘ผู้ไกล่เกลี่ย’ ของกระทรวงยุติธรรม
09/06/2022

วิทยาลัยทองสุขเปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” รุ่น 2 กพยช.รับรอง ผู้เข้าอบรมจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น ‘ผู้ไกล่เกลี่ย’ ของกระทรวงยุติธรรม

วิทยาลัยทองสุขได้รับอนุญาตจาก กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ให้จัดการอบรม “ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” ใช้ระยะเวลาอบรมจำนวน 42 ชั่วโมง เป็นจำนวน 6 วัน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงยุติธรรมเป็นวิทยากร

กำหนดการอบรมรุ่น 2 จำนวน 6 วัน
เสาร์-อาทิตย์ที่ 6-7,13-14 และ 20-21 สิงหาคม 2565
สถานที่อบรม วิทยาลัยทองสุข

รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คน

ค่าลงทะเบียนเข้าอบรมคนละ 6,900 บาท ผู้เข้าอบรมจะได้รับการขึ้นทะเบียน(license) เป็นผู้ไกล่เกลี่ย ของกระทรวงยุติธรรม

สมัครและติดต่อสอบถามตามข้อมูลด้านล่าง