ข่าวดี!! ถึงน้องๆ #DEK65 ที่มีความฝันอยากเป็นหมอ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ผ่านการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากแพทยสภาอย่างเป็นทางการแล้ว เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ว!! ตั้งแต่วันนี้ […]

  เทศบาลตำบลท่าขนุน คว้าองค์กรดีเด่นแห่งปี สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร 🏆นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับก้าวแห่งความสำเร็จของเทศบาลตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 🏆ที่ได้รับรางวัล องค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี […]

พม. จับมือภาคีเครือข่ายสร้างอนาคตให้คนพิการ มุ่งส่งเสริมอาชีพด้าน AI  สร้างรายได้ดูแลตนเองและครอบครัว วันนี้ (23 พ.ย. 64) เวลา […]

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio รวม 520 […]

58 ปี แม่ทัพใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี “รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” ผู้หญิงแกร่งแห่งยุคดิจิทัลและโควิด-19 ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ด้วยความศรัทธายังไม่เคยหยุดยั้ง จึงทำให้เธอผู้นี้ได้ก้าวสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จต่าง […]

ฝีกงานอย่างไรให้ได้งาน สไตล์ช่อง 7 สี ทีวีเพื่อคุณ        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  […]

สมาคมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย”  มุ่งหวังเผยแพร่หลักการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยตามหลักสากล ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ให้ปฏิบัติตามหลักการทำวิจัยที่ดี โดยมีอาจารย์ นักวิจัย และ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา […]

มูลนิธิเพื่อสังคมไทยจัดโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิต รางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ปี 2564 ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา […]

Breaking News