UTCC School of Law คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี กำหนดการเปิดรับสมัครทุนการศึกษา วันนี้ – […]

ทุนรัฐบาลไต้หวัน MOE ประจำปี 2563 มอบให้นักเรียนไทยไปเรียนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  โควต้าสำหรับนักเรียนไทย จำนวน 18 […]

มหาวิทยาลัย Strathclyde ในเมืองกลาสโกว์ของสกอตแลนด์ ภูมิใจเสนอทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาหรือปริญญาโท สำหรับปีการศึกษา 2020/21 ในหลายสาขาจำนวนมากสำหรับนักศึกษาดีเด่นจากทั่วทุกมุมโลก ทุนครอบคลุมค่าเรียนและค่าครองชีพตลอดหลักสูตร เปิดรับใบสมัครถึง 31 […]

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) ที่มีแหล่งเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น […]

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา ที่กําลังศึกษา ในชั้นปีที่ ๓ เพื่อศึกษาในชั้นปีที่ ๔ ระดับปริญญาตรี […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาย้ำเตือนน้อง ๆ ผู้สมัครที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 ต้องยืนยันสิทธิ์ Clearing […]

Breaking News