ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ผู้จัดตั้งโครงการผูัมีความสามารถพิเศษด้านกีฬา และผู้จัดการทีมกีฬาเทนนิส ม.ศิลปากร ให้เกียรติเป็นประธาน […]

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีมติอนุมัติผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 5 ราย […]

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมลงนามความร่วมมือ “สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษา” ระหว่าง อาชีวศึกษากรุงเทพ […]

………………………………………………… หมายเหตุ: ข้อมูลอันดับจากการปรับเปลี่ยนล่าสุด จนถึงวันที่ 10 ส.ค.62 ของ http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand ทำให้อันดับบางมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนไปด้วย โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ […]

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.62 ณ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ […]

นิเทศศาสตร์ ม.รังสิต จัดกิจกรรม “Nitade’s the battle” เปิดพื้นที่ปล่อยของกับ 8 ทักษะด้านนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ […]

 นักศึกษา มทร.ธัญบุรี ตัวแทนเยาวชนไทย สร้างชื่อให้กับประเทศไทยและมหาวิทยาลัย คว้า 2 รางวัลอันดับโลกด้านไอที จากเวทีการแข่งขัน The 2019 […]

  คณาจารย์ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บูรณาการศาสตร์ความรู้ คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ […]

Breaking News