#รับตรง64 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนศ.ป.ตรี รับตรงรอบที่ 3 ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิ.ย. 64

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบรับตรง รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2564

จำนวนรับ

-40 ที่นั่ง

กำหนดการ

-เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2564

-สอบข้อเขียน วันที่ 18 มิถุนายน 2564

-สอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 มิถุนายน 2564

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 21 มิถุนายน 2564

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-เป็นผู้มีสัญชาติไทยและพำนักอยู่ในประเทศไทย

-เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 2 หรือ

-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือหลักสูตรอื่นเทียบเท่า (สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)

-เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75

-เป็นผู้ที่มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คณิตศาสตร์1 ภาษาไทย สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ

-หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (สายวิทยาศาสตร์) และมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 เทียบโอนรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไปได้

ช่องทางการสมัคร

-สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://admission.bkkthon.ac.th

เอกสารประกอบการสมัคร

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  1 ฉบับ

-สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

-สำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน  1 ฉบับ

-สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา จำนวน  1 ฉบับ (ถ้ามี)

-รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

-เกรดเฉลี่ยสะสม

-ผลการสอบวิชาสามัญ

-การสอบข้อเขียน

-การสอบสัมภาษณ์

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเรียนสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ >>> คลิก

ขอบคุณข้อมูลจาก

-เว็บไซต์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

#รับตรงรอบ3 หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับเทียบโอนจบป.ตรีและจบม.ปลาย เข้าเรียนจำนวนจำกัดถึง 15 มิ.ย.นี้เท่านั้น

Thu May 20 , 2021
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 ( รับตรงรอบที่ 3)  1. คุณสมบัติทั่วไปของหลักสูตร 1.1 […]

Breaking News