กรุงเทพธนบุรี ต้อนรับ เยาวชนจากแดนใต้ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่น 38

กรุงเทพธนบุรี ต้อนรับ เยาวชนจากแดนใต้ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่น 38

                 เมื่อวันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมา นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานดำเนินการโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ และอธิบดีกรมการปกครอง ให้เกียรติมาต้อนรับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 38 ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมี ดร.สมภพ ศรีสัมพันธ์ ผอ.สำนักทรัพย์สินฯ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และจัดให้ผู้เข้าร่วมในโครงการ เข้าพักที่อาคารปฏิบัติการโรงแรม และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ก่อนที่จะไปพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ ในระหว่างวันที่ 30 มี.ค.-24 เม.ย.2564

               รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า รู้สึกมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้จัดการกิจกรรม นันทนาการโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้  รุ่นที่ 38 ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งมีนโยบายที่สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนสู่ความเป็นเลิศในหลาย ๆ ด้านมาอย่างต่อเนื่อง และครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมในการต้อนรับเยาวชนจากภาคใต้  ในโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 38 และคาดหวังว่าลูก ๆ จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากเข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์กับบ้านเกิดเมืองนอนของแต่ละคนได้เป็นอย่างดี

ด้านตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 38 กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกิจกรรมในโครงการฯ นี้ และคาดหวังว่าจะได้รับความรู้ทักษะต่างๆ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความหลากหลายของวัฒนธรรม วิถีชีวิตของต่างศาสนิกโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ได้เรียนรู้การสร้างบุคลิกภาพที่ดี มีความกล้าแสดงออกได้แสดงศักยภาพของตนเอง และการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีในอนาคตต่อไป

โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากดําริของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการของมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทัพทุกเหล่า สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน นําเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวอุปถัมภ์ และชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรม ทําให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ตรง และมีความรู้ความเข้าใจบริบทของสังคม ประเทศไทยมากยิ่งขึ้น จนนําไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวอุปถัมภ์กับครอบครัวเยาวชนในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ได้ดําเนินการรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

อธิการ กรุงเทพธนบุรี ทุ่มติดตั้ง 100 ยูนิตทำฟัน รองรับ นศ.ทันตแพทย์ สู่ยุคทันตกรรมดิจิตอล

Fri Apr 9 , 2021
                   รศ.ดร.บังอร […]

Breaking News