โค้งสุดท้าย! โลจิสติกส์ สวนสุนันทา  #รอบ1Portfolio ใกล้เต็ม เตือนอย่าลืม #ชำระค่าสมัคร
24/12/2021

โค้งสุดท้าย! โลจิสติกส์ สวนสุนันทา #รอบ1Portfolio ใกล้เต็ม เตือนอย่าลืม #ชำระค่าสมัคร

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio ขณะนี้ยังมีโอกาสสำหรับผู้ที่สนใจ ถือเป็นโอกาสสุดท้ายแล้ว

หลักสูตรที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
รหัสสาขาวิชา 7321  การจัดการโลจิสติกส์  GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00
รหัสสาขาวิชา 7339 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี)  GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00
รหัสสาขาวิชา  7342 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่ง) GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00
รหัสสาขาวิชา 7343 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ)GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00
รหัสสาขาวิชา  7351 การจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00
รหัสสาขาวิชา  7360 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป  ≥ 2.00

หลักฐานและคุณสมบัติในการสมัคร

1. แฟ้มสะสมผลงาน
2. มีค่าเฉลี่ย GPAX มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00
3. จดหมายแนะนำตัว Statement of Purpose (ภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ตามความสามารถ)
4. ใบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัครเรียน
5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีมาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
6. สอบสัมภาษณ์Online

**ผู้สมัครสามารถส่ง Portfolio รูปแบบไฟล์ได้ที่ E-mail :pr.cls@ssru.ac.th**

กำหนดการสมัคร

สมัครได้วันนี้ – 7 มกราคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>> https://cls.ssru.ac.th/

..

ช่องทางการติดต่อ
FB : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Ig : cls.ssru
Tiktok : @cls.ssru
โทร : 063-878-8208
https://admission.ssru.ac.th/

สำหรับผู้ที่สมัครรอบที่ 1 ไปแล้ว #อย่าลืมชำระค่าสมัคร ซึ่งสามารถชำระได้ที่ 7-11 ทุกสาขา (ค่าสมัคร 350 บาท ค่าธรรมเนียม 10บาท)

…………………….

แนะนำหลักสูตรยอดฮิต “การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)”

หลักสูตรปริญญาตรี ออนไลน์
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา B.B.A. Online
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

เหมาะสำหรับคนทำงาน
เรียนจบได้จากที่บ้าน
สะดวกลดการเดินทาง
ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่
 เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต
เทียบโอนหน่วยกิตได้
 จบ ปวส. หรือเทียบเท่า สามารถจบได้ภายใน 2 ปี
#Logisticsonline #CLS #SSRU #จบโลจิสติกส์ไม่ตกงาน

รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียน
https://cls.ssru.ac.th/page/coursedistance

ข้อมูลเพิ่มเติม https://lin.ee/KSyMQSy

#ssru #จบโลจิสติกส์ไม่ตกงาน #logistics