สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ ต้อนรับผู้ตรวจราชการ อย่างประทับใจ

 

สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ ต้อนรับผู้ตรวจราชการ อย่างประทับใจ

 

เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่าน ณ โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ ต.สะเดา ใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ดร.อภิชา ระยับศรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ พร้อมด้วย ดร.อัษกร ตัณฑกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน, นางสมศรี ดวงสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ พร้อมด้วย สตอ.ประสิทธิ์ สาระชาติ ปลัดอบต. ผอ.ส่วน สมาชิก.อบต.เจ้าหน้าที่ จากองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่, คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ในการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

                โดยมีผู้ร่วมให้การต้อนรับดังนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์, เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์, ผู้อำนวยการคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนในกลุ่ม กพศ.4 ทุกโรงเรียน, ผู้อำนวยการคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตขุขันธ์ ทุกโรงเรียน, อ.ประยูร รับรอง ประธานกลุ่มพัฒนาการศึกษา4 ( กพศ 4), ผอ.ไพศาล คำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุดเนียม ตำบลสำโรงพลัน พร้อมคณะครูบุคลากรและนักเรียนทุกคน, ผู้นำชุมชนและกลุ่มสตรีแม่บ้านจิตอาสาทุกท่าน นำโดยนายบุญรมย์ ชมเมือง กำนันตำบลสะเดาใหญ่, เจ้าหน้าที่คัดกรอง COVIT 19 จาก รพ.สต.หนองลุง, เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.ขุขันธ์, เจ้าหน้าที่ ผรส.ตำบลสะเดาใหญ่ทุกท่าน และขอบพระคุณพระคุณเจ้าทุกรูป พระครูพิศาลพัฒนโกวิท เจ้าอาวาสวัดสิเรียมพุทธาราม, พระครูโกศลพัฒนากร เจ้าอาวาสวัดโสธรธรรมนิมิต, เจ้าอาวาสวัดสำโรงสูง, เจ้าอาวาสวัดอุดมมงคล, เจ้าอาวาสวัดติมวนาราม, เทศบาลเมืองขุขันธ์, โรงเรียนขุขันธ์ และคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ครั้งแรก! สาขาภาษาอังกฤษ ศิลปากร จัดนิทรรศการเสมือนจริง ออนไลน์

Mon Feb 22 , 2021
ครั้งแรก! สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษม.ศิลปากร จัดนิทรรศการเสมือนจริง ออนไลน์          สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ คณะศึกษาศาสตร์ จัด English […]

Breaking News