ทุน Franco-Thai Young Talent 2022-2023 เปิดแล้ว! ให้ทำวิจัยระยะสั้น 2-6 เดือน ณ ประเทศฝรั่งเศส ทุกสาขาวิชา ไม่จำกัดสาขา
02/11/2022

ทุน Franco-Thai Young Talent 2022-2023 เปิดแล้ว! ให้ทำวิจัยระยะสั้น 2-6 เดือน ณ ประเทศฝรั่งเศส ทุกสาขาวิชา ไม่จำกัดสาขา

ทุน Franco-Thai Young Talent 2022-2023 เปิดแล้ว!
*ชื่อเดิม Junior Research Fellowship
ทุนวิจัยระยะสั้น 2-6 เดือน ณ ประเทศฝรั่งเศส
ทุนระดับ หลังปริญญาเอก (Post-doc) สำหรับทุกสาขาวิชา (ไม่จำกัดสาขา)
สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2018 (2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
*ผู้สมัครที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ปริญญาเอก) จำเป็นต้องสำเร็จไม่เกิน February 2023 เท่านั้น
เปิดรับเอกสาร วันนี้ ถึง 30 พ.ย. 2565
กรุณาอ่านรายละเอียด และคู่มือการสมัครจาก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
อีเมล jrfprogram@gmail.com, pmu.b@nxpo.or.th
———————————————–
Call: Franco-Thai Young Talent 2023 open now!
Post-doc grants
For All fields of study
Opportunity to do research in France for 2-6 months
Deadline for application : 30 November 2022
Email: jrfprogram@gmail.com, pmu.b@nxpo.or.th
ที่มา CampusFrance Thailand