มจพ.ระยอง รับ ป.ตรี โควตาภาคตะวันออก

มจพ. วิทยาเขตระยอง รับนักศึกษาปริญญาตรีต่อเนื่อง โควตาภาคตะวันออก
                    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. วิทยาเขตระยอง รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2564 โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ คุณวุฒิผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างแมคาทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างอีเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ช่างเครื่องมือวัด ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำงานในภาคอุตสาหกรรม มีคุณสมบัตอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัคร วันที่ 11 ม.ค 64 – 22 มี.ค 64
                  ดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที www.admission.kmutnb.ac.th หรือ eat.kmutnb.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. วิทยาเขตระยอง โทรศัพท์ 038-627001 ถึง 3
#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ศิลปากร จัดปฐมนิเทศออนไลน์ นศ.ทุนสร้างชาติ

Mon Jan 18 , 2021
ศิลปากร จัดปฐมนิเทศออนไลน์ นศ.ทุนสร้างชาติ            อ.ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวัฒน์ วัฒนภิโกวิท ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา […]

Breaking News