“ปัญญาภิวัฒน์” ให้ทุนเรียนฟรี 100% กับ Makro 100 ทุน  ปวส.เรียนต่อปริญญาตรีตลอดหลักสูตร
11/01/2023

“ปัญญาภิวัฒน์” ให้ทุนเรียนฟรี 100% กับ Makro 100 ทุน ปวส.เรียนต่อปริญญาตรีตลอดหลักสูตร

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดให้ทุนการศึกษาหลักสูตร ปวส.เรียนต่อปริญญาตรี
รับทุนเรียนบริหารฟรี 100% กับ Makro
เรียนการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
รีบคว้าโอกาส ! ก้าวสู่อาชีพที่มั่นคง ฝึกปฏิบัติงานจริง
ในร้านค้าส่งระดับโลก Makro store และโอกาสบรรจุงาน
ในระดับหัวหน้างานระดับต้น หลังเรียนจบ
ทุน ปวส. Makro 100% ปวส. ต่อปริญญาตรี
– ทุนเรียนฟรี 100% จำนวน 100 ทุน ตลอดหลักสูตร
– ฝึกปฏิบัติงานใน Makro Store
– ชุดยูนิฟอร์มฝึกปฏิบัติงาน Makro Store
– มีค่าเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกงาน
– พร้อมโอกาสบรรจุเป็นพนักงานประจำ พัฒนาสู่การเป็นผู้บริหารระดับต้น
หลังเรียนจบเรียน (เงินเดือนโบนัสและสวัสดิการตามบริษัทกำหนด)
สมัครเรียนคลิก : https://www.pim.ac.th/diplomamakroform
หรือสแกน QR Code
เงื่อนไข : เมื่อคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด