มทร.ธัญบุรี อัดฉีดเงินรางวัลกระตุ้นนักศึกษาทดสอบศักยภาพด้านภาษา  เตรียมพร้อมก้าวสู่มืออาชีพ
14/05/2022

มทร.ธัญบุรี อัดฉีดเงินรางวัลกระตุ้นนักศึกษาทดสอบศักยภาพด้านภาษา เตรียมพร้อมก้าวสู่มืออาชีพ

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในการทำงาน ซึ่งนอกจากจะมุ่งเน้นส่งเสริมสมรรถนะด้านไอทีแล้ว มทร.ธัญบุรียังมีเป้าหมายที่จะเน้นสมรรถนะด้านภาษาให้กับนักศึกษา ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญต่อการทำงานในโลกวิชาชีพและยังเป็นจุดอ่อนของนักศึกษา ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นและให้กำลังใจให้นักศึกษาทดสอบศักยภาพด้านภาษาก่อนสำเร็จการศึกษา มทร.ธัญบุรี จึงมีนโยบายสนับสนุนเงินรางวัลให้นักศึกษาที่มีความสามารถด้านภาษา โดยผู้ที่สามารถสอบผ่านภาษาอังกฤษ IELTS 8.0 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEIC 900 คะแนนขึ้นไป ได้รับเงิน 10,000 บาท TOEIC 800-900 คะแนน ได้รับ 5,000 บาท ด้านภาษาจีน ผู้ที่สามารถทดสอบผ่านระดับ HSK 6 เงินรางวัล 10,000 บาท และHSK 4-5 ได้รับ 5,000 บาท ส่วนภาษาญี่ปุ่น ผู้ที่ผ่านการทดสอบ JLPT ระดับ N1 ได้รับเงิน 10,000 บาท และระดับ N2-N3 ได้รับ 5,000 บาท โดยจะได้รับเงินรางวัลครั้งเดียวตลอดหลักสูตร


อธิการบดี กล่าวต่อว่า ขณะนี้มีนักศึกษามทร.ธัญบุรี จำนวน 10 ราย สามารถผ่านการทดสอบ TOEIC และขอรับเงินรางวัลจากทางมหาวิทยาลัยแล้ว แบ่งเป็น TOEIC ระดับ 900 คะแนนขึ้นไป จำนวน 5 คน และ 800 คะแนนขึ้นไป จำนวน 5 คน รวมถึงมหาวิทยาลัยยังมีนโยบายที่จะออกค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษาที่เข้าทำการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC โดยกำหนดให้นักศึกษาจากคณะศิลปะศาสตร์จะต้องได้คะแนนเกิน 550 คะแนนขึ้นไป ส่วนนักศึกษาจากคณะอื่นๆ 500 คะแนนขึ้นไป ซึ่ง 1 คนสามารถเบิกค่าสอบได้ไม่เกิน 2 ครั้งตลอดหลักสูตร


……………………………………………………………