อธิการบดีมทร.ธัญบุรี ยันพร้อมเปิดเรียนออนไซต์เต็มรูปแบบ
20/05/2022

อธิการบดีมทร.ธัญบุรี ยันพร้อมเปิดเรียนออนไซต์เต็มรูปแบบ

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี จะเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 2 ก.ค.นี้ โดยจะเป็นการเรียนการสอนออนไซต์เต็มรูปแบบ แต่ยังคงสามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้บางส่วนในรายวิชาทฤษฎี ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดภาคเรียนตามปกติ โดยติดตามเก็บสถิติการฉีดวัคซีนของนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ประสานไปยังนักศึกษาให้เข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งขณะนี้นักศึกษาส่วนใหญ่ คณาจารย์ และบุคลากรของ มทร.ธัญบุรีได้รับการฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว รวมถึงมหาวิทยาลัยยังคงเข้มงวดในเรื่องมาตรการความปลอดภัยตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เช่น การสวมหน้ากากอนามัย จุดบริการเจลแอลกอฮอลล์ การเว้นระยะห่าง รวมถึงมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข (อ.ส.ม.) คอยดูแลอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามหากรัฐบาลประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น ในช่วงเวลาการเปิดภาคเรียน และมีนักศึกษาติดโควิด -19 มหาวิทยาลัยจะให้การดูแลนักศึกษาที่ป่วย ในรูปแบบ Home Isolation

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ในส่วนของนักศึกษาต่างชาติ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 207 คน โดยมีนักศึกษาเดินทางเข้ามาเรียนในประเทศไทยแล้ว 36 คน เป็นนักศึกษาจากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไนจีเรีย อิหร่าน อินเดีย ฝรั่งเศส และจีน ทั้งนี้ช่วงก่อนสถานการณ์โควิด-19 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 95 คน แต่ปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มขึ้น เนื่องจาก มทร.ธัญบุรีมีนโยบายมอบทุนการศึกษา และการทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในต่างประเทศ ซึ่งนักศึกษาต่างชาติที่ยังไม่เดินทางเข้าประเทศ จะทำการเรียนในรูปแบบออนไลน์ แต่ได้กำหนดให้นักศึกษากลุ่มดังกล่าวกลับเข้าเรียนตามปกติปลายเดือน มิ.ย.นี้