มทร.ธัญบุรี เปิดปฏิทินการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 เริ่มเปิดระบบ 1 พ.ย.นี้
19/09/2022

มทร.ธัญบุรี เปิดปฏิทินการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 เริ่มเปิดระบบ 1 พ.ย.นี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดปฏิทิน การศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566

ปวช.ปวส. รับสมัคร
ประเภทโควตา เริ่มวันที่ 1 พ.ย. ถึง 11 ธ.ค. 65
ประเภทรับตรง เริ่มวันที่ 25 ธ.ค. 65 ถึง 26 ก.พ. 66

การรับสมัครระดับปริญญาตรี
รับสมัคร
TCAS1 Portfolio 1 พ.ย.- 11ธ.ค.65
TCAS2 โควตา 12 ก.พ. ถึง 12 มี.ค.66
TCAS3 Admission 1 วันที่ 7 พ.ค. ถึง 13 พ.ค.66
TCAS4 Admission2 วันที่ 28 พ.ค.4 มิ.ย.66

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://www.oreg.rmutt.ac.th/Apply