ม.รังสิต มอบทุนการศึกษา “ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ เพื่อการแพทย์แผนตะวันออก” เรียนวิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก)
10/06/2022

ม.รังสิต มอบทุนการศึกษา “ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ เพื่อการแพทย์แผนตะวันออก” เรียนวิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก)

ม.รังสิต มอบทุนการศึกษา
“ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ เพื่อการแพทย์แผนตะวันออก”
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก)
สำหรับการศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก หลักสูตร 4 ปี
ลดค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต 25% จำนวน 5 ทุน
ตลอดหลักสูตร 4 ปี
**รายละเอียดตามเงื่อนไข
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
อ.ดร.วาลุกา พลายงาม หัวหน้าหลักสูตร 085-549-6255
อ.ละลิตา จุลศิริ รองคณบดี 02-791-6000 ต่อ 5169 มือถือ: 085-092-2288
นพ.วิชาญ เกิดวิชัย คณบดี 094-693-6924
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก