มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ ร.7ให้ทุนทำวิจัยระดับปริญญาโท-เอก

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ให้ทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีสัญชาติไทยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในประเทศไทย เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกในศาสตร์แขนงต่าง ๆ

 

ผู้มีสิทธิขอรับทุน
ผู้มีสิทธิขอรับทุน คือ นิสิตนักศึกษาผู้มีสัญชาติไทย และลงทะเบียนรายวิชาในหลักสูตรขั้นบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และ/หรือ ปริญญาเอก) ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ/หรือ เอกชนในประเทศไทย

การสมัครขอรับทุน
ให้ผู้ขอรับทุนยื่นเอกสารได้ ดังนี้
๑. ขอรายละเอียดและสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น ๑๖ ถนนพระราม ๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๕ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๓
(Download ใบสมัครได้ที่ www.parliament.go.th หัวข้อเพื่อประชาชน และภายใต้หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และทาง Facebook มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ ร.๗)
๒. สมัครทางไปรษณีย์ส่งที่ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ ๑๑๐ ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ที่มาและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

www.parliament.go.th

เพจ :  มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ ร.7

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ศึกเทนนิส ด่านแรก สู่ รายการมาสเตอร์ 2020

Wed Nov 27 , 2019
ศึกเทนนิส ด่านแรก สู่ รายการมาสเตอร์ 2020         การแข่งขันเทนนิสเก็บคะแนนรายการแรกของปี 2563 เทนนิสเยาวชน “100 […]

Breaking News