ลอยกระทง ศิลปากร  สืบสานประเพณีไทย

ลอยกระทง ศิลปากร  สืบสานประเพณีไทย

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้นักศึกษารู้จักรักษา และหวงแหนคุณค่าของความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์
เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน

จากนั้นประธานในพิธีได้จุดเทียนธูปสักการะรอยพระพุทธบาทจำลองพร้อมร่วมลอยกระทง จากวัสดุธรรมชาติร่วมกับนักศึกษา

วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐ น.
ณ ลานสระแก้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

eMpowering Youths Across ASEAN

Tue Nov 12 , 2019
คว้าโอกาสนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะกลายเป็นกลุ่มที่สองของ eMpowering Youths Across ASEAN (EYAA) Programme เพื่อสร้างผลกระทบในเชิงบวกและยั่งยืนในภูมิภาคโดยร่วมเรียนรู้กับโครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมและการลงทุนในชุมชนในกัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซียและฟิลิปปินส์ […]

Breaking News