ลอยกระทง ศิลปากร  สืบสานประเพณีไทย

ลอยกระทง ศิลปากร  สืบสานประเพณีไทย

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้นักศึกษารู้จักรักษา และหวงแหนคุณค่าของความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์
เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน

จากนั้นประธานในพิธีได้จุดเทียนธูปสักการะรอยพระพุทธบาทจำลองพร้อมร่วมลอยกระทง จากวัสดุธรรมชาติร่วมกับนักศึกษา

วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐ น.
ณ ลานสระแก้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 6/2562

Tue Nov 12 , 2019
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 6/2562 🗓 12 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) […]

Breaking News