‘ทีมนักศึกษานิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา คว้า 2 รางวัลชมเชยประกวดคลิปวิดีโอ รณรงค์ยาเสพติดฯ จากกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

วันนี้ (21 กันยายน 2563) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หัวข้อ “สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดนักเสพหน้าใหม่ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด” จาก 60 ทีม มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยแบ่งรางวัลออกเป็น ประเภทแอนนิเมชั่น และประเภทคลิปวิดีโอ ซึ่งนักศึกษานิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชยประเภทคลิปวิดีโอ จำนวน 2 ทีม โดยมี ผศ.ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วย
ชื่อทีม : Domino
สมาชิก :
1. นางสาวยลดา ศิรินันท์
2. นายภัทรพิสิษฐ์ พิพัฒน์รุ่งเรือง
3. นางสาวมาลิตา จึงตระกูล
4. นายเจษฎาภรณ์ นันดี
5. นายสหัสวรรษ จันทร์ต้น
ทีม : TDTnice
สมาชิก :
1. นายชิภาณุ ทองจันทร์แก้ว
2. นายสรยุทธ โชคเจริญนุกูล
3. นางสาวนงลักษณ์ บุญโยธา
โดยนักศึกษานิเทศศาสตร์ สวนสุนันทาทั้ง 2 ทีม ได้รับรางวัลทุนการศึกษา ทีมละ 10,000 บาท พร้อมเข้ารับเกียรติบัตรจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 1 กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

เพราะผืนดินคือโต๊ะทำงานที่ใหญ่และท้าทาย เปิดใจทายาทเกษตร “บ้านไร่ยายบัวศรี” จ.เลย

Mon Sep 21 , 2020
จากมุมมองอันแหลมคม มีวิสัยทัศน์ชัดเจน และความชอบ ที่เห็นว่า “ผืนดิน…คือโต๊ะทำงานที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ และอุ้มชูมนุษย์” และการใช้ชีวิตด้วยความเป็นเกษตรกร แม้จะมีความสุขไม่มากมายนัก แต่ก็เป็นสุขอย่างยั่งยืน […]

Breaking News