สวนสุนันทาอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับกลาง และหัวหน้าฝ่ายเพิ่ม 4 ตำแหน่ง

วันที่ 29ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งในที่ประชุมอันประกอบด้วยผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 4 ราย ได้แก่

1.นายสนธยา เจริญศิริ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

2.นางสาวจีรนันท์ เวือมประโคน ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน สำนักทรัพย์สินและรายได้

3.นายเอกนรินทร์ ปิยะปัญญามงคล ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม สำนักวิชาศึกษาทั่วไปและศูนย์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิคส์

4.นายณัฐพงษ์ งามกาญจนรัตน์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Concordia,สหรัฐให้ทุนป.ตรี

Tue Oct 29 , 2019
Concordia Collegeมหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่ใน Moorhead Minnesota,USA เปิดให้ทุน Merit-Based Award แก่ผู้สมัครจากทั่วโลก เป็นทุนระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา มูลค่าระหว่าง […]

Breaking News