นิเทศศาสตร์ วจก. สวนสุนันทา จัดพิธีไหว้บรมครูฯ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562  กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับชมรมสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดพิธีไหว้บรมครูนิเทศศาสตร์ ครั้งที่  8  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบวงสรวงพระพิฆเนศ   ร่วมด้วยรองคณบดี  หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์   คณาจารย์ บุคลากร  นักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าร่วมงานพิธี  ณ  บริเวณลานชั้น 1 อาคาร  56  คณะวิทยาการจัดการ

ภายในงานมีพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ พิธีบูชาพระบิดาแห่งวงการนิเทศศาสตร์ “พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” การครอบครูให้แก่คณาอาจารย์ บุคลากร  นักศึกษา  รวมทั้งศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ผู้เข้าร่วมงาน    จึงเป็นอันเสร็จสิ้นพิธี ไหว้บรมครูนิเทศศาสตร์

พิธี ไหว้บรมครูนิเทศศาสตร์” เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ.  2555  ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 การไหว้บรมครูแยกออกเป็น 2 ส่วนคือ บรมครูทางนิเทศศาสตร์ และพระพิฆเนศปางค์จารึกหนังสือ เพราะนิเทศศาสตร์เปรียบเสมือนศิลปะของการสื่อสาร  การจัดพิธีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้นักศึกษากลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แสดงความกตัญญูและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวงการนิเทศศาสตร์ไทย  และการอุทิศตนเพื่อการเป็นบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพ

……………..

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ICT นิเทศฯ ศิลปากร แชมป์ 7HD NEWS IDEA CONTEST

Thu Nov 7 , 2019
ICT นิเทศฯ ศิลปากร แชมป์ 7HD NEWS IDEA CONTEST     […]

Breaking News