โรงผลิตยาสมุนไพร วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สวนสุนันทา ผ่านการประเมินได้รับการรับรอง ตามาตรฐาน WHO / GMP

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้รับแจ้งจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาสมุนไพรขององค์การอนามัยโลก WHO-World Health Organization GMP- Good Manufactoring Practices มีมติให้วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านการตรวจ ประเมินสถานที่ผลิตยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาสมุนไพรของ WHO GMP ในหมวดยาแคปซูล โดยใบเกียรติบัตรมีอายุการรับรอง 3 ปี
“โรงผลิตยาสมุนไพรของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ผ่านการรับรอง WHO GMP ได้สำเร็จ ด้วยทีมงานที่เข้มแข็งประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.รัตนา ปานเรือนแสน รองคณบดีฝ่ายแผนงานและการประกันคุณภาพ ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล รศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม หัวหน้าสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ และคณาจารย์ในสาขา อาจารย์ พท.ป.กิตติศักดิ์ แคล้วจันทร์สุข หัวหน้าสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ และคณาจารย์ในสาขา ภก.ดร.นภดล เหลืองภิรมย์ พท.ป.ดร.นรินทร์ กากะทุม และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย ก้าวต่อไปของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เราจะผลิตยาสมุนไพรที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ยาเพื่อให้บริการแก่ประชาชนต่อไป” รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ กล่าวโดยสรุป

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

นักศึกษานิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา คว้ารางวัลที่ 1 ประกวดคลิป "สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย" ปี 64

Thu Sep 2 , 2021
นักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  คว้ารางวัลที่ 1 ในโครงการประกวดคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : […]

Breaking News