อธิการบดี ราชภัฏสวนสุนันทานำคณะผู้บริหารร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICBTS 2019 International Academic Multidisciplines Research Conference in Berlin ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และเข้าชมหอสมุดแห่งชาติ Österreichische Nationalbibliothek Austrian National Library ณ ประเทศออสเตรีย พร้อมผู้บริหารและบุคลากร สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักทรัพย์สินและรายได้ และกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

………………………..

สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ
คณะผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ถ่ายภาพ

#prssru #ssru

www.ssru.ac.th

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

จีอีสวนสุนันทาจัดให้ความรู้และ ทดสอบระบบ GE Smart Classroom

Mon Nov 11 , 2019
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการ […]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Breaking News