อธิการบดี ราชภัฏสวนสุนันทานำคณะผู้บริหารร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICBTS 2019 International Academic Multidisciplines Research Conference in Berlin ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และเข้าชมหอสมุดแห่งชาติ Österreichische Nationalbibliothek Austrian National Library ณ ประเทศออสเตรีย พร้อมผู้บริหารและบุคลากร สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักทรัพย์สินและรายได้ และกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

………………………..

สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ
คณะผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ถ่ายภาพ

#prssru #ssru

www.ssru.ac.th

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ทุนสำหรับสตรีที่ออสเตรีย

Mon Nov 11 , 2019
เพื่อเป็นการระลึกถึงนักวิทยาศาสตร์ผู้สร้างผลงานสำคัญ Vienna University of Technology ประเทศออสเตรียเปิดให้ทุนสำหรับผู้สมัครสตรีจากนานาชาติ Helmut Veith Stipend for […]

Breaking News