สยามอิมเมจ หนุนสาขากัญชาเวชศาสตร์ สวนสุนันทา มอบ 30 ทุนส่งนักศึกษาเรียนจนจบ พร้อมให้ทุนคณาจารย์ทำวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์
18/02/2022

สยามอิมเมจ หนุนสาขากัญชาเวชศาสตร์ สวนสุนันทา มอบ 30 ทุนส่งนักศึกษาเรียนจนจบ พร้อมให้ทุนคณาจารย์ทำวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์

รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ให้การต้อนรับ พลโท สีหเดช ดีสนธิโชติ ประธานสถาบันพัฒนาส่งเสริมการปลูกกัญชาทางการแพทย์ คุณอำนาจ กาดีวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท สยาม อิมเมจ จำกัด และคณะ ในโอกาสที่มาเยือนและประชุมหาแนวทางความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อการแพทย์
คุณอำนาจ กาดีวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทสยามอิมเมจ จำกัด แถลงในที่ประชุมว่า “บริษัท สยามอิมเมจ จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติ สาขากัญชาเวชศาสตร์ จำนวน 30 ทุน ตั้งแต่แรกเข้าเรียนจนสำเร็จการศึกษา และพร้อมรับเข้าทำงานกับบริษัท และจะให้ทุนวิจัยแก่วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ในการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา เวชภัณฑ์ เวชสำอางที่มีส่วนผสมของกัญชาเพื่อรักษาโรค ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้มีการนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนให้มีรายได้”
“วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มีเป้าหมายแน่ชัดในการผลิตบัณฑิตสาขากัญชาเวชศาสตร์ที่มีคุณภาพป้อนสู่สังคม และดำเนินการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อป้องกัน รักษา และบรรเทาอาการป่วย อาทิ โรคมะเร็ง พาร์กินสัน โรคเครียด โรคนอนไม่หลับ เป็นต้น ซึ่งจะต้องอาศัยการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน ผ่านการพิสูจน์จนเป็นที่ประจักษ์ และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารทางการแพทย์ระดับนานาชาติ” รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ กล่าวในที่สุด
………………………
ณภัทร ช่างเพ็ง ถ่ายภาพ