“สวนสุนันทา”เปิดเทอมใหม่ 65 ออนไซต์ 100 %  ข่าวดีสอบผ่านรอบ 4 ไม่มีสัมภาษณ์
25/05/2022

“สวนสุนันทา”เปิดเทอมใหม่ 65 ออนไซต์ 100 % ข่าวดีสอบผ่านรอบ 4 ไม่มีสัมภาษณ์

“สวนสุนันทา” ประกาศชัด เปิดเทอมใหม่ ออนไซต์ 100 % แน่นอน  12 กรกฎาคมนี้ “รองฯนันทิยา” เผยข่าวดี น้อง ๆ ที่สอบผ่านรอบที่ 4 ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ รีบสมัครด่วน เปิดรับรอบสุดท้ายแล้ว ถึง 31 พ.ค.นี้เท่านั้น

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ได้มีนโยบายในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 12 กรกฎาคมนี้ โดยจะเป็นการเรียนการสอนออนไซต์เต็มรูปแบบ แต่ยังคงสามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้บางส่วนในรายวิชาทฤษฎี ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดภาคเรียนตามปกติ โดยติดตามเก็บสถิติการฉีดวัคซีนของนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งขณะนี้นักศึกษาส่วนใหญ่ คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว รวมถึงมหาวิทยาลัยยังคงเข้มงวดในเรื่องมาตรการความปลอดภัยตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เช่น การสวมหน้ากากอนามัย จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่าง รวมถึงมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด จึงขอให้นักศึกษาทุกคนมั่นใจว่าการเปิดภาคเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2565 นี้ จะมีความปลอดภัยและเข้าสู่การเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ข่าวดี สอบผ่านรอบที่ 4 ไม่มีสัมภาษณ์

ในส่วนของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีภาคปกติประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4 Direct Admission) นั้น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เผยว่า ในขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากำลังเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พ.ค.นี้ ซึ่งถือเป็นรอบสุดท้ายแล้ว จึงขอเชิญชวนน้อง ๆ ม.ปลายที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐานสากล หลักสูตรทันสมัยตอบโจทย์โลกในอนาคต

“ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาแบบ Higher Education sandbox คือการจัดการศึกษาที่แตกต่างออกไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษา เป็นการจัดทำหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์มาตรฐานของการพัฒนากำลังคนอย่างเร่งด่วนแบบมีคุณภาพ โดยภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะเข้ามามีบทบาทและมีความต้องการกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงและเชี่ยวชาญจริง ๆ มากขึ้นในหลากหลายสาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้เริ่มจัดการศึกษาแบบ sandbox ซึ่งจะเป็นมิติใหม่ของการจัดทำหลักสูตรและการพัฒนากำลังคน เพื่อเป็นผลผลิตสู่การพัฒนาประเทศ ในขณะนี้เรากำลังอยู่ระหว่างขออนุญาตจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ถึง 11 หลักสูตร และจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงถือได้ว่าทุกสาขาสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้น้อง ๆ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกในรอบที่ 4 จะไม่มีการสอบสัมภาษณ์ แค่ผ่านข้อเขียนก็สามารถก้าวเข้ามาสู่อนาคตที่สดใสกันได้เลย” รองฯฝ่ายวิชาการกล่าวในที่สุด