เฮ…ปลูกกัญชาเสรี ปลูกไปขายใคร? กัญชารักษาโรคได้จริงหรือ?
06/06/2022

เฮ…ปลูกกัญชาเสรี ปลูกไปขายใคร? กัญชารักษาโรคได้จริงหรือ?

รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย เตือนวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร ที่กำลังจะปลูกกัญชาภายหลังการยกเลิกกัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 แต่จะมีพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ…… ซึ่งยังไม่ผ่านรัฐสภาและยังไม่ได้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ออกมาควบคุม เพราะฉะนั้นยังเป็นช่วงสุญญากาศ ยังไม่มีความแน่นอน หากจะลงทุนปลูกกัญชาจะต้องตอบให้ได้เสียก่อนว่าการปลูกกัญชาเชิงพาณิชย์ทำได้แล้วหรือยัง ปลูกแล้วจะไปขายใคร ราคาที่เท่าไร เชื่อถือได้แค่ไหน ใครรับซื้อ ใครประกันราคากัญชาไม่ว่าจะเป็นช่อดอก เมล็ดพันธุ์ ใบ กิ่ง ก้าน ราก ลำต้น ทุกวันนี้ช่อดอกและเมล็ดพันธุ์ก็ยังขายไม่ได้ อย่าวิ่งตามกระแส แต่ต้องไตร่ตรองและวางแผนให้รอบคอบ ควรรวมตัวเป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่ เป็นสมาคมหรือองค์การที่มีอำนาจในการต่อรองทั้งด้านกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ และกลไกทางการตลาด
รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ กล่าวต่อไปว่า “แม้จะมีความเชื่อว่ากัญชาสามารถรักษาและบรรเทาโรคต่างๆ ได้ อาทิ มะเร็ง พาร์กินสัน โรคเครียด โรคนอนไม่หลับ เป็นต้น แต่ในทางการแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่ยอมรับ โดยเฉพาะในประเทศไทยยังขาดการวิจัยในมนุษย์และบทความจากการวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางการแพทย์ระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อพิสูจน์ในเชิงประจักษ์ว่ากัญชารักษาหรือบรรเทาโรคได้จริง หรือเป็นเพียงแค่ความเชื่อ และคำบอกเล่า แต่ไม่มีการบันทึกและพิสูจน์ในเชิงวิทยาศาสตร์ที่ยอมรับได้ จึงขอให้รัฐบาลจริงจังกับเรื่องนี้ เพราะจะเปิดกัญชาเสรีแล้ว ก็ควรทุ่มงบประมาณการวิจัยเพื่อพิสูจน์คุณประโยชน์ของกัญชาทางการแพทย์อย่างจริงจังให้แพทย์แผนปัจจุบันยอมรับ วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรจะได้ปลูกกัญชาอย่างมีความหวัง หรือหากจะให้สถาบันการศึกษา หรือภาคเอกชนลงทุนก็ควรมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน ทั้งนี้เพื่อสุขภาพของประชาชน และเพื่อเศรษฐกิจของประเทศ”