สวนสุนันทาบำเพ็ญกุศล 91 ปี วันสิ้นพระชนม์พระวิมาดาเธอฯ

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ครบรอบปีที่ 91 ณ อาคารสายสุทธานภดล

โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า และผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี โดยพิธีเริ่มขึ้นในเวลา 10.00 น. ประธาน และผู้เข้าร่วมพิธีบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล รับศีล จากนั้นประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย พระราชาคณะและพระสงฆ์ 10 รูป อันมีพระเทพวิสุทธิญาณ(ถวิล กนฺตสิริ ศรีใหม่) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหารเป็นประธาน สวดพระพุทธมนต์ จากนั้นถวายภัตตาหาร ถวายเครื่องไทยธรรม ดอกไม้ธูปเทียน ทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์สดับปกรณ์แล้วอนุโมทนากรวดน้ำ เป็นเสร็จสิ้นพิธีการ
…………………………
รวีโรจน์ สิงห์ลำพอง : ข่าว
สาลินี บุญสมเคราะห์ : ภาพ

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ข่าวดี! วิทยาลัยนานาชาติ ม.สวนสุนันทา รับนักศึกษาใหม่ "เพิ่มเติม" ปี 63 ในทุกสาขา สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2563

Wed Jun 24 , 2020
ข่าวดี!📣 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับนักศึกษาใหม่ “เพิ่มเติม” ปี 63 ในทุกสาขา สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – […]

Breaking News