สวนสุนันทาจับมือบ.แอดวานซ์ฯ บริการด้านการแพทย์บูรณาการ

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับบริษัท แอดวานซ์ เนชั่นนัล โซลูชั่นส์ จำกัด

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นายแพทย์สมโภช นิปกานนท์ ประธานกรรมการบริษัท แอดวานซ์ เนชั่นนัล โซลูชั่นส์ จำกัด เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริการด้านแพทย์บูรณาการ และสนับสนุนการวิจัยทางด้านแพทย์บูรณาการ และการแพทย์ผสมผสานที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการตอบสนองพัธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัย บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร ๓๒ ชั้น ๕

ติดตามข่าวสาร/สอบถาม/จองคิว/นัดหมาย ได้ที่ ⬇️

https://ssru.ac.th/

🇫 เพจ : : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
▶️ Youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UC0kKHRKG7V8N6Y8sN52v9Fg
📲 Line :@767fbiyz : https://timeline.line.me/…/_daSmeVSR4kombs0rLxdFne_XMx97J5V…
🌏 Website : http://eec.skm.ssru.ac.th/
📸 IG : https://www.instagram.com/ceec_ssru/
💙 Twitter : https://twitter.com/CeecServices
🔰Pantip : 5762172
☎️ Tel : 0-3476-6477

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

สวนสุนันทาถวายเทียนพรรษาประจำพรรษากาล 2563 สืบสานพระพุทธศาสนา

Fri Jul 3 , 2020
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีถวายเทียนพรรษาประจำพรรษากาล 2563 เนื่องในโอกาสสำคัญทางพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา […]

Breaking News