ผลงาน “เลโก้ AR พัฒนาการอ่านออกเขียนได้” น.ศ.สวนสุนันทาคว้ารางวัลประกวดนวัตกรรมอุดมศึกษา

นักศึกษาสาขาภาษาไทย ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้าเหรียญเงินในงานประกวดนวัตกรรมอุดมศึกษา ผลงาน “เลโก้ AR พัฒนาการอ่านออกเขียนได้” ได้รับเหรียญเงิน กลุ่มการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งนักศึกษาสาขาภาษาไทยจำนวน 5 คน ได้แก่ นายฐาปกรณ์ อยู่สันเทียะ นายปริญญา วิชัยรัตน์ นางสาวทิฆัมพร คูสุวรรณรัตน์ นางสาวนุจรินทร์ รัตตนุสสรณ์ และนายอาทิตย์ บุพโต พร้อมอาจารย์ ดร. ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” วันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ศิลปากร สรุปงานดุริยกฤติยาธร ๗๕ ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์

Thu Aug 6 , 2020
  ศิลปากร สรุปงานดุริยกฤติยาธร ๗๕ ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบหมาย […]

Breaking News