มอบทุนแก่นักศึกษา “สวนสุนันทา” ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. 13.00 น. ณ ห้องประชุมสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี รองศาสตราจารย์ ดร. ฤาเดช เดชวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมคณะอาจารย์เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมประชุม
ในช่วงท้ายของการประชุม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย หอการค้าจังหวัดอุดรธานี และ นายธนากร วีรชาติยานุกล ผู้บริหารศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

มอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 10 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 แก่นักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 10 คน โดยแบ่งออกเป็น

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 7 คน นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 1 คน
และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการค้า จำนวน 2 คนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ ห้องประชุมช่อทองกวาว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

รองศาสตราจารย์ ดร. ฤาเดช กล่าวว่า ในฐานะที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นองค์กรหนึ่งซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีหน้าที่ในการให้การศึกษา เสริมสร้างเยาวชนให้มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อประเทศและสังคม ประกอบกับได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าของทุนการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา อันจะเป็นการเสริมสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน สมดังที่ตั้งใจไว้ โดยมหาวิทยาลัยได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประจำทุกปี และในปีการศึกษา 2562 จึงได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาขึ้น เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

รัฐบาลแคนาดาให้ทุนระดับปริญญาตรี โท และเอก

Fri Jan 10 , 2020
รัฐบาลประเทศแคนาดาขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของอาเซียนสมัครรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในสถานศึกษา ณ ประเทศแคนาดา ดังนี้ 1. Canada-ASEAN Scholarships for Educational Exchanges and […]

Breaking News