14 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่สองของการประชุมปฏิบัติการผู้บริหารระดับกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพื่อนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมเคนซิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ท อำเภอปากช่อง […]

13 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองบริหารงานบุคคล ได้จัดการประชุมปฏิบัติการผู้บริหารระดับกลาง เพื่อนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมเคนซิงตัน อิงลิช […]

ช่วงบ่าย วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานและผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาในการประชุมเตรียมความพร้อมนำเสนอโครงการย่อยโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา […]

หลังการประกาศผลการจัดอันดับคุณภาพด้านวิชาการของเว็บโอเมตริกส์จากประเทศสเปน ของเดือนมกราคม 2563 Webometrics Ranking January 2020 ปรากฏว่า  “สวนสุนันทา” ขึ้นแท่นครองแชมป์กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏได้อีกครั้ง […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาย้ำเตือนน้อง ๆ ผู้สมัครที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 ต้องยืนยันสิทธิ์ Clearing […]

สวนสุนันทาผนึกกำลังเดินหน้าพลิกวิกฤติอุดมศึกษาครั้งใหญ่ อธิการบดีย้ำ “เริ่มที่ตัวเราเอง ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอย่างเต็มกำลังความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพ” วันที่ 22 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองบริหารงานบุคคล […]

21 มกราคม 2563 ชมรมรวมช่อแก้วสวนสุนันทา จัดโครงการทานศีลภาวนา สวดพระปริตร เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลและสืบชะตา ครั้งที่ 6 ประจำปี […]

วันที่​ 21 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) […]

สวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ปี’63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 เปิดรับตั้งแต่วันที่ 3 […]

รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยกทีมผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดอุดรธานี โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ พิจารณาการแต่งตั้งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ขวัญข้าว […]