หมอฟันมาแล้ว! ทันตะ ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดรับเรียนต่อทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 จำนวน 40 ที่นั่ง เริ่มแล้ววันนี้
23/10/2021

หมอฟันมาแล้ว! ทันตะ ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดรับเรียนต่อทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 จำนวน 40 ที่นั่ง เริ่มแล้ววันนี้

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 จำนวน 40 ที่นั่ง เริ่มแล้ววันนี้

การรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ – 7 ม.ค. 65

จำนวนการรับสมัคร

รับนักศึกษาจํากัด 40 ที่นั่งเท่านั้น

คุณสมบัติ
– เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
– เป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี (สายวิทยาศาสตร์) ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50

กำหนดการ
16 ม.ค.2565 สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์ ณ อาคารคลินิกทันตกรรม
21 ม.ค. 2565 ประกาศผล
6 มิ.ย. 2565 เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผ่านการรับรองหลักสูตรและสถาบันจากทันตแพทยสภาทุกตัวชี้วัด

ข้อมูลเพิ่มเติม
โทร: 02-800-6800
admission.bkkthon.ac.th