อยากเป็นหมอ ไม่ต้องรอที่ไหน! คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับวันนี้ 20 ที่นั่ง
25/11/2021

อยากเป็นหมอ ไม่ต้องรอที่ไหน! คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับวันนี้ 20 ที่นั่ง

ข่าวดี!! ถึงน้องๆ #DEK65 ที่มีความฝันอยากเป็นหมอ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ผ่านการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากแพทยสภาอย่างเป็นทางการแล้ว

เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ว!! ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 2564

รับจำนวน 20 คน

สอบข้อเขียน 8 – 9 ม.ค. 2565
สอบสัมภาษณ์ 14, 18 ม.ค. 2565
ตรวจสุขภาพร่างกาย จิตใจ 17 ม.ค. 2565
รายงานตัว และลงทะเบียนเรียน 1 ก.พ. 2565
เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 1 ส.ค. 2565

 คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 หรือ
2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติ หรือ
3. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสายวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

 น้องๆ ที่สนใจ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
ฝ่ายรับสมัคร : 02-800-6800 ถึง 5 หรือ 081-6352536

 สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายรับสมัคร อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 รายละเอียดการรับสมัคร https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-1752

ขอให้ผู้สมัครสอบ ติดตามประกาศต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ตอย่างใกล้ชิด
เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี www.bkkthon.ac.th และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี – BTU
เว็บไซต์ คณะแพทยศาสตร์ www.md-btu.com และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

#รับตรงแพทยศาสตร์ #DEK65 #คณะแพทยศาสตร์ #เรียนหมอ #MDBTU