นาฏศิลป์สวนสุนันทา จัดพิธีไหว้ครู ครอบครูประจำปี

22 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีไหว้ครู ครอบครู ประจำ ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารวรลักษณานงค์ เริ่มด้วยการประกอบพิธีสงฆ์ ได้นิมนต์พระราชาคณะ และพระสงฆ์จากวัดราชผาติการาม มาเจริญพระพุทธมนต์ อาจารย์อาวุโส อาจารย์ และนักศึกษาผู้เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหาร ถวายสังฆทาน และจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์รับฉลองศรัทธา อนุโมทนา และให้พร จากนั้น ประกอบพิธีไหว้ครู ครอบครู และรับมอบ

อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานประกอบพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเทียนชัย เทียนทอง เทียนเงิน ธูป บูชาเทพยดา และครูนาฏศิลป์ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แล้วจึงเริ่มพิธี

อาจารย์ไพฑูรย์ เข้มแข็ง ครูผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย กรมศิลปากร เป็นผู้ประกอบพิธีอ่านโองการนำไหว้ครู แล้วจึงครอบครูให้แก่อาจารย์อาวุโส อาจารย์ปัจจุบัน นักศึกษาและศิษย์เก่าทุกคน

พิธีไหว้ครูครอบครูนาฏศิลป์นี้เป็นขนบธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาช้านาน มีจุดมุ่งหมายให้ผู้ที่ศึกษาในศาสตร์แขนงนี้ ได้รำลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ รวมถึงเป็นความเชื่อที่ว่า การได้เข้าร่วมพิธีนี้ จะเป็นสวัสดิมงคล แก่ตัวผู้เข้าร่วมพิธีอีกด้วย

รวีโรจน์ สิงห์ลำพอง : รายงาน
ไชยยานนท์ แก้วนิล : ภาพ

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

24ทุนสถาบันโคเซ็น มจธ.รับจบม.3เข้าเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ

Thu Aug 22 , 2019
KOSEN KMUTT: Fostering Practical Innovator สถาบันโคเซ็น มจธ. เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังจะเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้ามาเป็นนักเรียนโคเซนรุ่นที่ […]

Breaking News