อว. เผยความพร้อม 37 โรงพยาบาลสนาม 12,882 เตียง ทั่วประเทศ

อว. เผยความพร้อม 37 โรงพยาบาลสนาม 12,882 เตียง ทั่วประเทศ

       ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขาธิการรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยถึงความพร้อมโรงพยาบาลสนาม ในเครือข่ายของ อว. ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีทั้งหมด 37 แห่ง จำนวน ถึง 12,882 เตียง ดังนี้

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จ.นนทบุรี จำนวน 40 เตียง
2. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี จ.ปทุมธานี จำนวน 70 เตียง
3. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เทคโนธานี จ.ปทุมธานี จำนวน 20 เตียง
4. โรงยิมเนเซี่ยมศูนย์ฝึกอบรม เทคโนธานี จ.ปทุมธานี จำนวน 60 เตียง

ภาคกลาง
5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 300 เตียง

ภาคเหนือ
6. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ที่ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก จำนวน 1,000 เตียง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ที่อาคารศูนย์เรียนรู้ จำนวน 300 เตียง
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ที่หอประชุม และอาคารมหิธราบรรณาลัย จำนวน 60 เตียง
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี ที่
– หอพักนักศึกษาในเมือง เตรียมไว้เป็นสถานที่กักตัว จำนวน 3,000 เตียง
– หอพักนักศึกษา วิทยาเขตสามพร้าว จำนวน 500 เตียง
– หอพักนักศึกษา วิทยาเขตบึงกาฬ จำนวน 186 เตียง
– อาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตบึงกาฬ จำนวน 50 เตียง

ภาคใต้
10. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 100 เตียง
11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ.ปัตตานี จำนวน 70 เตียง
12. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส ที่
– โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ จำนวน 30 เตียง
– โรงยิมเนเซี่ยมของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 50 เตียง
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ.ยะลา ที่
– โรงเรียนการศึกษาพิเศษ จำนวน 60 เตียง
– อาคารกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 200 เตียง
14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 144 เตียง
ภาคตะวันออก
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ได้รับการประสานจากจังหวัดฉะเชิงเทราเรียบร้อย) สถานที่
– หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า 200 เตียง
– อาคาร 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า 50 เตียง
– สัมมนาคาร บางปะกงปาร์ค บางคล้า สำหรับเป็นศูนย์พักพิงสำหรับผู้มีความเสี่ยงสูง จำนวน 30 ห้อง

#เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวงอว #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #ดร๊าฟดวงฤทธิ์

#สำนักข่าวการศักษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ศิลปากร เปิดรับ ป.เอก นันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา รุ่นสอง ถึง 12 พ.ค.64

Sun Apr 18 , 2021
ศิลปากร เปิดรับ ป.เอก นันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา รุ่นสอง ถึง 12 พ.ค.64 […]

Breaking News