เรียน ป.โท-เอก ด้านโยธา ก่อสร้าง อย่างมืออาชีพ ที่คณะวิศวะ-สถาปัตย์ เขตพื้นที่อุเทนถวาย สมัครได้แล้ววันนี้!
23/11/2022

เรียน ป.โท-เอก ด้านโยธา ก่อสร้าง อย่างมืออาชีพ ที่คณะวิศวะ-สถาปัตย์ เขตพื้นที่อุเทนถวาย สมัครได้แล้ววันนี้!

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เขตพื้นที่อุเทนถวาย
รับสมัครนักศึกษาใหม่
#ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันนี้ – 20 มกราคม 2566 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่
#ปริญญาเอก
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง Ph.D.(Civil Engineering & Construction Management) แบบ 1.1 แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 (ภาคนอกเวลาราชการ เรียน เสาร์-อาทิตย์)
#ปริญญาโท
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา M.Eng.(Civil Engineering) แผน ก แบบ ก2
(ภาคปกติ เรียน จันทร์ – ศุกร์ / ภาคนอกเวลาราชการ เรียน เสาร์-อาทิตย์)
สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง M.Eng.(Construction Management) แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข (ภาคนอกเวลาราชการ เรียน เสาร์-อาทิตย์)
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการจัดการเชิงบูรณาการ M.Arch. (Architecture and Integrated Management) แผน ก แบบ ก1 และ แบบ ก2 และ แผน ข (ภาคปกติ เรียน จันทร์ – ศุกร์ / ภาคนอกเวลาราชการ เรียน เสาร์-อาทิตย์)
 ข้อมูลหลักสูตร
>https://shorturl.asia/u4QX8
 ขั้นตอนการสมัคร
>http://regis.rmutto.ac.th/registrar/Download/Admission63.pdf
 สมัครเรียน
>http://regis.rmutto.ac.th/registrar/apphome.asp
ข้อมูลสมัครเรียน
>bit.ly/ut-regis
สอบถามเพิ่มเติมโทร 083-057-1164