ม.รังสิตมอบทุนเรียนวิทยาศาสตร์บัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) ลดค่าบำรุงการศึกษาและ ค่าหน่วยกิต 50% ตลอดหลักสูตร 4 ปี
26/04/2022

ม.รังสิตมอบทุนเรียนวิทยาศาสตร์บัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) ลดค่าบำรุงการศึกษาและ ค่าหน่วยกิต 50% ตลอดหลักสูตร 4 ปี

มหาวิทยาลัยรังสิตมอบทุนการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) ลดค่าบำรุงการศึกษาและ ค่าหน่วยกิต 50% ตลอดหลักสูตร 4 ปี

คุณสมบัติ

จบมัธยมด้านวิทย์-คณิต GPA >2.75 จบมัธยมด้านอื่น GPA >3.00 จำนวน 5 ทุน

และลด 25% จบด้านวิทย์-คณิต GPA > 2.50 จบด้านอื่น GPA > 2.75 จำนวน 10 ทุน

สอบถามรายละเอียดที่ อ.วาลุกา 085-549-6255 คณบดี นพ.วิชาญ เกิดวิชัย 094-693-6924

*หลักสูตร วท.บ.(การแพทย์แผนตะวันออก) ของ ว.การแพทย์แผนตะวันออก 4 ปี จบ 2 ปี ได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทย จบ 3 ปี ได้ประกาศฯด้านเวชกรรมไทย ขึ้นปีที่ 3 สามารถเลือกเรียนได้ 3 ด้าน 1 เภสัชกรรมตะวันออก 2 กัญชาศาสตร์ 3 สุขภาพและความงาม เปิดเรียนภาค 1/2565 สิงหาคม

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

รีวิววิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต  กับคณบดี “นายแพทย์วิชาญ เกิดวิชัย” ชี้ชัดศาสตร์แห่งอนาคต การันตี “จบดีมีงานทำ”