คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์ประสานงานทุนการศึกษาอินโดนีเซีย-ISCCเปิดให้ทุนฟรี 100% ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ระดับป.ตรี -โท และป.เอก
17/01/2023

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์ประสานงานทุนการศึกษาอินโดนีเซีย-ISCCเปิดให้ทุนฟรี 100% ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ระดับป.ตรี -โท และป.เอก

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประเทศอินโดนีเซีย ประจำปี 2566/2023
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์ประสานงานทุนการศึกษาอินโดนีเซีย-ISCC (มูลนิธิวากัฟอัลฮีดายะฮ์) เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประเทศอินโดนีเซีย ประจำปี 2566/2023 ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดต่อไปนี้
.
– ทุนฟรีค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก (100%)
#ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ถึงวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (รอบแรก)
– ต้องมีสัญชาติไทย
– เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือมีวุฒิการศึกษาเทียบเท่า (ซานาวีย์, ปวช, กศน. )
– ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 GPA
– ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 25 ปี
– มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสาขาที่จะสมัครและมีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อในประเทศอินโดนีเซีย
– ต้องไม่เป็นผู้สละสิทธิ์ หากเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา
– ต้องไม่อยู่ในการรับทุนหรือสมัครทุนอื่นใด
#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ศูนย์ประสานงานทุนการศึกษาอินโดนีเซีย-ISCC หรือ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
.