นักศึกษานิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา คว้ารางวัลที่ 1 ประกวดคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย” ปี 64
02/09/2021

นักศึกษานิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา คว้ารางวัลที่ 1 ประกวดคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย” ปี 64

นักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  คว้ารางวัลที่ 1 ในโครงการประกวดคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย” ประจำปี 2564

โดย นายกวีวัฒน์ เงินทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา

ได้รับรางวัลเป็นเงินจำนวน 110,000 บาท เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

ข้อมูลวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ข้อมูลโครงการ สัญจรดี วิถีไทย