พยาบาลสวนสุนันทา จับมือ กลุ่มโรงพยาบาลสินแพทย์ ร่วมฝึกวิชาชีพ-พัฒนาบุคลากร

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มรภ.สส.) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับเครือโรงพยาบาลสินแพทย์ โดย นายแพทย์มานิตย์ ศิริกังวานกุล กรรมการบริษัท ผู้ทำการแทนประธานเครือโรงพยาบาลสินแพทย์ และนายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ ลงนามร่วมในครั้งนี้

ในการร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ (มรภ.สส.) กับ เครือโรงพยาบาลสินแพทย์ ในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาบุคลากรด้านการพยาบาลและสุขภาพ การฝึกอบรม การศึกษา การค้นคว้าวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการใช้ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกัน ทั้งส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาในเครือข่ายได้ทำการศึกษา การวิจัย การบรรยาย การฝึกงาน และการฝึกอบรมตามโอกาสที่สมควร เครือโรงพยาบาลสินแพทย์ ยินดีให้โรงพยาบาลในเครือเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลของ มรภ.สส.ตามความเหมาะสม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลและทั้งสองฝ่ายยินดีส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรทั้งสองดังกล่าวไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลสินแพทย์ เพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีต่อไป

รวีโรจน์ สิงห์ลำพอง รายงาน
สุรชาติ ตรีโอษฐ์ : ถ่ายภาพ

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

11 ปีที่รับใช้ชาติ "ก้อย" ลมกรดสาวไทย สู้ซีเกมส์ครั้งที่ 30 ก่อนอำลาลู่

Wed Nov 13 , 2019
          “ตอนนี้อายุ 30 ปี แล้ว ซึ่งถือว่าเป็นนักกีฬากรีฑาที่อายุเยอะที่สุดทีมชาติไทยชุดนี้ ในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้ จะคว้าเหรียญทองมาฝากคนไทย เพราะเป็นรายการแข่งขันครั้งสุดท้ายของตนเอง” น้องก้อย จ่าอากาศโทหญิงทัศพร วรรณกิจ […]

Breaking News