สวนสุนันทาถวายเทียนพรรษาประจำพรรษากาล 2563 สืบสานพระพุทธศาสนา

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีถวายเทียนพรรษาประจำพรรษากาล 2563 เนื่องในโอกาสสำคัญทางพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 ณ พระอุโบสถ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

www.ssru.ac.th
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว/ภาพ

 

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ศิลปากร ร่วมมือ ก.ท่องเที่ยว หนุนบุคลากร ต่อ ป.เอก

Sat Jul 4 , 2020
ศิลปากร ร่วมมือ ก.ท่องเที่ยว หนุนบุคลากร ต่อ ป.เอก           ศาสตราจารย์คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ […]

Breaking News