ประธานคณะกรรมการส่งเสริมฯสวนสุนันทามอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัย

ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัย จำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปดำเนินการตามเจตนารมณ์ของท่านเจ้าของทุนต่อไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว/ภาพ
www.ssru.ac.th

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ชาวโลจิสติกส์สวนสุนันทา ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพุทธธรรมรังษี นครปฐม

Wed Jul 29 , 2020
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และรักษาการผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพุทธธรรมรังษี […]

Breaking News