วิทยาลัยการทัพบกดูงานสวนสุนันทาต้นแบบการจัดการระบบสารสนเทศที่ดี

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ พันเอกตุลธร นวพิตร รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก (ฝ่ายบริหาร) และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่ดี และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านต่างๆ ของศูนย์วิทยบริการ โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิทยบริการให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม

www.ssru.ac.th
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว
เครดิตภาพ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Unirank 2020 จัดอันดับ "สวนสุนันทา-มทร.ธัญบุรี-ม.ศรีปทุม"..แชมป์กลุ่ม"มหิดล" ขึ้นที่1ประเทศ

Thu Jul 30 , 2020
 Unirank 2020 จัดอันดับ สวนสุนันทา-มทร.ธัญบุรี-ม.ศรีปทุม..แชมป์กลุ่ม ม.มหิดลขึ้นที่1ประเทศ ………………… เว็บไซต์จัดอันดับสถาบันการศึกษา 4Icu หรือ “Unirank” […]

Breaking News