สวนสุนันทาจัดพิธีไหว้ครูดนตรี ประจำปี’63

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้รับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากเพื่อความเป็นสิริมงคล
สำหรับพิธีไหว้ครูและครอบครู เป็นการแสดงกตเวทีต่อบุพการี ครูบาอาจารย์ ส่วนใหญ่จะเลือกระทำพิธีในวันพฤหัสบดี
ทั้งนี้ พิธีไหว้ครูดนตรีเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา นับเป็นประเพณีที่ดีงามของนักดนตรีและผู้ฝึกหัดดนตรี เมื่อผู้ฝึกหัดดนตรีผ่านพิธีไหว้ครูแล้ว จะเกิดความสบายใจ มีขวัญ มีกำลังใจที่จะฝึกหัดดนตรีให้เชี่ยวชาญยิ่งๆ ขึ้นไป
………………
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว
เอกนรินทร์ ปิยะปัญญามงคล : ถ่ายภาพ

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

จุฬาฯ ร่วมจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล ศูนย์รวมองค์ความรู้ และงานด้านดิจิทัลอาร์ตระดับนานาชาติ

Fri Aug 28 , 2020
จุฬาฯ ร่วมจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล” (FAAMAI Digital Arts Hub) สร้างองค์ความรู้ เร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทย ยกระดับประเทศไทยสู่ฮับดิจิทัลอาร์ตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก […]

Breaking News